Szkoła  Ćwiczeń
PROEM  EDU

Konferencja  "DIA-logos" - 15 czerwca 2023 r. - FOTORELACJA
Dzień  KRYTYCZNEGO MYŚLENIA - 18 listopada 2022 r.
Link do nagrania z konferencji metodyczne "Kompetencje przyszłości i uczenie się przez całe życie" - 2 kwietnia 2022 r.
Link do nagrania z konferencji metodycznej "Szkoła od-NOWA" -  6 listopada 2021 r.

Placówki wspierane przez Szkołę Ćwiczeń PROEM EDU
od roku szkolnego 2021/2022:

1. Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białej Rawskiej
2. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. B. Pstrokońskiego w Burzeninie

3. Szkoła Podstawowa im. 72. Pułku Piechoty "RADOM" w Konopnicy

4. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

5. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Woli Kamockiej

6. Szkoła Podstawowa im. J. Porazińskiej w Boryszowie

7. Szkoła Podstawowa w Smardzewicach

Placówka wspierana przez Szkołę Ćwiczeń PROEM EDU
od roku szkolnego 2022/2023:
8. Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj

Placówka wspierana przez Szkołę Ćwiczeń PROEM EDU
od roku szkolnego 2023/2024:

9.  Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Skierniewicach
* Placówki zainteresowane wsparciem Szkoły Ćwiczeń PROEM EDU prosimy o kontakt z Biurem Szkoły Ćwiczeń - dane na dole strony.

_______________________ 

Okres realizacji projektu: 1 września 2020 - 31 sierpnia 2022

Rok szkolny 2020/21 - OKRES PRZYGOTOWAWCZY

Rok szkolny 2021/22 - REALIZACJA WSPARCIA

Wartość projektu: 1.020.468,62 PLN
Dofinansowanie z UE: 1.020.468,62 PLN
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cel projektu

Głównym celem projektu Szkoła Ćwiczeń Proem Edu jest zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez stworzenie na terenie miasta Tomaszów Maz. (woj. łódzkie) szkoły ćwiczeń oraz zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki edukacyjne innowacyjnych metod wspierających proces nauczania.

Oferowane przez Szkołę Ćwiczeń FORMY WSPARCIA:

ZAMÓWIENIA  REALIZOWANE  W  RAMACH PROJEKTU  "Szkoła Ćwiczeń PROEM EDU"

Biuro Szkoły Ćwiczeń PROEM EDU
ul. Sosnowa 62/70
97-200 Tomaszów Mazowiecki

czynne w godz. 8:00 - 16:00

tel. 514 284 754
e-mail: szkolacwiczen@proemedu.pl
_____________________________________________________________________________