Szkoła Ćwiczeń

Biuro Projektu
ul. Sosnowa 62/70
97-200 Tomaszów Mazowiecki
czynne w godz. 8:00 - 16:00

tel. 504 851 091
e-mail: szkolacwiczen@proemedu.pl


Cel projektu

Głównym celem projektu Szkoła Ćwiczeń Proem Edu jest zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez stworzenie na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki (woj. łódzkie) szkoły ćwiczeń oraz zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki edukacyjne innowacyjnych metod wspierających proces nauczania.

Oferowane przez Szkołę Ćwiczeń FORMY WSPARCIA:

  • szkolenia dla kadry kierowniczej i kadry pedagogicznej placówek kształcenia ogólnego, które zgłoszą się do udziału w projekcie;

  • kształcenie praktyczne dla studentów kierunków nauczycielskich;

  • konferencje metodyczne dotyczące nowych trendów w edukacji;

  • tematyczne sieci współpracy i samokształcenia, czyli wsparcie merytoryczne on-line;

  • wizyty studyjne w szkołach realizujących innowacje (Poznań, Wrocław);

  • lekcje pokazowe z warsztatami metodycznymi (coaching, mentoring, tutoring, superwizja).


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ i DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE WKRÓTCE


Wartość projektu: 1.020.468,62 PLN
Dofinansowanie: 1.020.468,62 PLN

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.