Szkoła Ćwiczeń
PROEM EDU

Szkoła Ćwiczeń PROEM EDU to pierwsza w województwie łódzkim szkoła ćwiczeń!!!

Link do nagrania z konferencji metodycznej "Szkoła od-NOWA" - 6 listopada 2021 r.
Link do nagrania z konferencji metodyczne "Kompetencje przyszłości i uczenie się przez całe życie" - 2 kwietnia 2022 r.

Okres realizacji projektu: 1 września 2020 - 31 sierpnia 2022

Rok szkolny 2020/21 - OKRES PRZYGOTOWAWCZY

Rok szkolny 2021/22 - REALIZACJA WSPARCIA

Wartość projektu: 1.020.468,62 PLN
Dofinansowanie z UE: 1.020.468,62 PLN
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej


Placówki wspierane przez Szkołę Ćwiczeń PROEM EDU
w roku szkolnym
2021/2022:

1. Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białej Rawskiej
2. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. B. Pstrokońskiego w Burzeninie

3. Szkoła Podstawowa im. 72. Pułku Piechoty "RADOM" w Konopnicy

4. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

5. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Woli Kamockiej

6. Szkoła Podstawowa im. J. Porazińskiej w Boryszowie

7. Szkoła Podstawowa w Smardzewicach

Placówki zainteresowane wsparciem Szkoły Ćwiczeń PROEM EDU prosimy o kontakt z Biurem Szkoły Ćwiczeń - dane poniżej.


Cel projektu

Głównym celem projektu Szkoła Ćwiczeń Proem Edu jest zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez stworzenie na terenie miasta Tomaszów Maz. (woj. łódzkie) szkoły ćwiczeń oraz zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki edukacyjne innowacyjnych metod wspierających proces nauczania.

Oferowane przez Szkołę Ćwiczeń FORMY WSPARCIA:

  • szkolenia dla kadry kierowniczej i kadry pedagogicznej placówek kształcenia ogólnego, które zgłoszą się do udziału w projekcie;

  • kształcenie praktyczne dla studentów kierunków nauczycielskich;

  • konferencje metodyczne dotyczące nowych trendów w edukacji;

  • tematyczne sieci współpracy i samokształcenia, czyli wsparcie merytoryczne on-line;

  • wizyty studyjne w szkołach realizujących innowacje (Poznań, Wrocław);

  • lekcje pokazowe z warsztatami metodycznymi (coaching, mentoring, tutoring, superwizja).

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "Szkoła Ćwiczeń PROEM EDU"

Biuro Szkoły Ćwiczeń PROEM EDU
ul. Sosnowa 62/70
97-200 Tomaszów Mazowiecki

czynne w godz. 8:00 - 16:00

tel. 504 851 091
e-mail: szkolacwiczen@proemedu.pl
_____________________________________________________________________________