Szkoła Ćwiczeń

Cel projektu

Głównym celem projektu Szkoła Ćwiczeń Proem Edu jest zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez stworzenie na terenie miasta Tomaszów Maz. (woj. łódzkie) szkoły ćwiczeń oraz zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki edukacyjne innowacyjnych metod wspierających proces nauczania.

Oferowane przez Szkołę Ćwiczeń FORMY WSPARCIA:

  • szkolenia dla kadry kierowniczej i kadry pedagogicznej placówek kształcenia ogólnego, które zgłoszą się do udziału w projekcie;

  • kształcenie praktyczne dla studentów kierunków nauczycielskich;

  • konferencje metodyczne dotyczące nowych trendów w edukacji;

  • tematyczne sieci współpracy i samokształcenia, czyli wsparcie merytoryczne on-line;

  • wizyty studyjne w szkołach realizujących innowacje (Poznań, Wrocław);

  • lekcje pokazowe z warsztatami metodycznymi (coaching, mentoring, tutoring, superwizja).

REKRUTACJA SZKÓŁ TRWA do 31 stycznia 2021 r.

Okres realizacji projektu: 1 września 2020 - 31 sierpnia 2022
Rok szkolny 2020/21 - OKRES PRZYGOTOWAWCZY
Rok szkolny 2021/22 - REALIZACJA WSPARCIA

Wartość projektu: 1.020.468,62 PLN
Dofinansowanie: 1.020.468,62 PLN

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Szkolenia dla nauczycieli Szkoły Ćwiczeń

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Biuro Szkoły Ćwiczeń PROEM EDU
ul. Sosnowa 62/70
97-200 Tomaszów Mazowiecki

czynne w godz. 8:00 - 16:00

tel. 504 851 091
e-mail: szkolacwiczen@proemedu.pl
_____________________________________________________________________________