O nas

Proem Edu to chrześcijańska fundacja, której celem jest szeroko pojęta edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, propagowanie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych, wspieranie i kształtowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w sferze intelektualnej, emocjonalnej i duchowej. Jest organem prowadzącym dla Przedszkola Tomaszek, Szkoły Podstawowej Tomek oraz Liceum Ogólnokształcącego Thomas tworzących razem Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne Proem Edu w Tomaszowie Mazowieckim.

W naszych placówkach oferujemy wysokiej jakości edukację, opartą na wartościach chrześcijańskich, których źródłem jest Pismo Święte.

Kierujemy się mottem “Nowoczesna edukacja, tradycyjne wychowanie”.

Fundacja Proem Edu powstała z inspiracji Fundacji Proem, która od 1990 roku działa w Polsce w celu aktywowania ruchu społecznego na rzecz zaangażowania obywatelskiego w oparciu o wartości chrześcijańskie. Tworzy płaszczyzny skutecznego współdziałania jednostek sektora pozarządowego, publicznego i prywatnego na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, integracji europejskiej i poszanowania różnorodności kulturowej.

Fundacja Proem Edu ściśle współpracuje z innymi powołanymi przez Fundację Proem organizacjami, m.in. Fundacją Proem Zako, Chrześcijańską Społecznością TOMY i zespołem muzycznym Exodus15.

NOWOCZESNA EDUKACJA TRADYCYJNE WYCHOWANIE