Lokalny Ośrodek
Wiedzy i Edukacji


Zainteresowane osoby dorosłe zapraszamy
do Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Spotkania w konwencji kawiarnianej:
Liceum Ogólnokształcące THOMAS
Tomaszów Mazowiecki, ul. Sosnowa 62/70

Więcej na Facebooku.

Biuro LOWE w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Sosnowa 62/70
97-200 Tomaszów Mazowiecki
czynne w godz. 8:00 - 16:00
tel. 504 851 091
e-mail: projekty@proemedu.pl


Cele LOWE przy LO THOMAS w Tomaszowie Mazowieckim

Głównym celem LOWE w Tomaszowie Mazowieckim jest aktywizowanie osób dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy oraz rozwoju osobistego.

Etap 1. - diagnoza potrzeb osób dorosłych w otoczeniu Liceum Ogólnokształcącego THOMAS w Tomaszowie Mazowieckim - potrwa do 30 września 2020 r.

CHĘTNIE DOWIEMY SIĘ, JAKIE SĄ TWOJE OCZEKIWANIA i POTRZEBY w ZAKRESIE SAMOROZWOJU. Pobierz ankietę, wypełnij ją, a następnie odeślij jej skan lub dostarcz ją osobiście do BIURA LOWE.

Ankiety przyjmujemy do 30 września 2020 r.

Etap 2. - opracowanie i realizacja oferty edukacyjnej dla dorosłych (1 października 2020 r. - 31 października 2021 r.)

Nie wiesz, CZY masz potrzeby w zakresie edukacji?
Nie wiesz, JAKIE masz potrzeby w zakresie edukacji?
Umów się na spotkanie w Biurze LOWE.
Chętnie opowiemy Ci, czym jest LOWE,
a przekonasz się, ŻE TO DLA CIEBIE!

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2020 - 28 lutego 2022 r.
Wartość dofinansowania:
250.000,00 PLN.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Tomaszowie Maz. powstał w ramach umowy grantowej zawartej z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i Miastem Rawa Mazowiecka realizuje projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich.