Lokalny Ośrodek
Wiedzy i Edukacji


Zainteresowane osoby dorosłe zapraszamy
do Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Spotkania w konwencji kawiarnianej:
Liceum Ogólnokształcące THOMAS
Tomaszów Mazowiecki, ul. Sosnowa 62/70 

Więcej na Facebooku.

Cele LOWE przy LO THOMAS w Tomaszowie Mazowieckim

Głównym celem LOWE w Tomaszowie Mazowieckim jest aktywizowanie osób dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy oraz rozwoju osobistego.

Etap 1. - diagnoza potrzeb osób dorosłych w otoczeniu Liceum Ogólnokształcącego THOMAS w Tomaszowie Mazowieckim - potrwa do 30 września 2020 r.

DIAGNOZA POTRZEB

Etap 2. - opracowanie i realizacja oferty edukacyjnej dla dorosłych (1 października 2020 r. - 28  lutego 2022 r.)

Okres realizacji projektu:  1 lipca 2020 - 28 lutego 2022 r.
Wartość dofinansowania: 250.000,00 PLN.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Tomaszowie Maz. powstał w ramach umowy grantowej zawartej z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i Miastem Rawa Mazowiecka realizuje projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich. 

Co robimy?

PREZENTACJA LOWE film.mp4

Poczuj atmosferę LOWE!

Atmosfera LOWE.mov

Link do całego numeru "eFEktów" 8/57 wrzesień 2022

Publikacja "Edukacyjne wsparcie lokalnych społeczności w dobie pandemii" to podsumowanie działalności ośrodków LOWE w Polsce.
O naszym LOWE w Tomaszowie Mazowieckim wspomina się w niej wielokrotnie (kliknij w okładkę publikacji).

Biuro LOWE w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Sosnowa 62/70
97-200 Tomaszów Mazowiecki
czynne w godz. 8:00 - 16:00
tel. 514 284 754
e-mail: projekty@proemedu.pl