ASYSTENT
w CENTRUM

Asystent w Centrum

Celem projektu jest zatrudnienie łącznie 8 asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach tworzących Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne.