ASYSTENT
w CENTRUM


Asystent w Centrum

Celem projektu jest zatrudnienie łącznie 6 asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach tworzących Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne.