ASYSTENT
w CENTRUM

Asystent w Centrum

Okres realizacji projektu:   lipiec 2022 - sierpień 2023
Wartość projektu: 288.000,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 272.301,60 PLN (po uwzględnieniu wzrostów wynagrodzeń)
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Cel główny projektu:  zatrudnienie łącznie 8 asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach tworzących Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne.

Główne założenia:
Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone w 16 województwach badania zostaną użyte do:

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż”, realizowanego przez Fundację Edukacyjną ODiTK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Sztuka Włączania”, Fundacją Fundusz Współpracy oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Biuro Projektu
ul. Sosnowa 62/70
97-200 Tomaszów Mazowiecki
czynne w godz. 8:00 - 16:00
tel. 504 851 091
e-mail: projekty@proemedu.pl