KUMa

KUMa - Klub Uskrzydlonych Mam

zaprasza Mamy pozostające bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi do udziału w projekcie.

Zapraszamy kobiety w każdym wieku przebywające na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, a także bezrobotne opiekujące się dziećmi, które nie uczęszczają do żłobka/przedszkola lub wymagają stałej opieki, np. ze względu na stan zdrowia - w tym przypadku nie ma górnej granicy wieku dziecka.

Pierwszeństwo udziału mają Mamy zamieszkujące gminę Inowłódz (powiat tomaszowski, woj. łódzkie).

Dla każdej Uskrzydlonej Mamy:

- Kurs Florystyczny (bukiety, dekoracje z żywych i sztucznych kwiatów) - 12 godzin

- Kurs Baristyczny (parzenie i serwowanie kawy) - 12 godzin

- Kurs Zarządzanie sobą w czasie - 8 godzin

Udział w kursach jest bezpłatny.

Kursy organizowane są w Centrum PROEM ZAKO, Zakościele 80.

Klub Uskrzydlonych Mam (KUMa) spotyka się w okresie sierpień - wrzesień 2020 (łącznie 8 sobót).

Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 sierpnia 2020 r.

UWAGA! Na prośbę uczestniczek zajęcia zaplanowane na 15.08.2020 (Święto) zostają przeniesione na 3.10.2020. Pozostałe kursy bez zmian.

Każda z Mam może wybrać dogodne dla siebie godziny:

1. grupa (przedpołudniowa): 9:30 - 13:30

2. grupa (popołudniowa): 14:00 - 18:00

Zapewniamy profesjonalną opiekę pedagogiczną dzieciom w czasie trwania kursów oraz drobny poczęstunek dla Mam i Dzieci.


Zapoznaj się z harmonogram spotkań KUMy

SIERPIEŃ 2020

WRZESIEŃ 2020 r.

oraz REGULAMINEM


Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ, wypełnij, podpisz i dostarcz ją do Biura Projektu osobiście lub mailowo (projekty@proemedu.pl).

Zgłoszenia do udziału w Projekcie przyjmowane są od 1 lipca do 31 lipca 2020 r.


O wynikach rekrutacji poinformujemy zakwalifikowane do udziału w projekcie Mamy w terminie do 5 sierpnia 2020 r.


Zapraszamy do kontaktu.

Informacji udziela Katarzyna Spychalska - koordynator projektu

tel. 504 851 091 w dni robocze, w godz. 8 - 16

e-mail: projekty@proemedu.pl


Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie "Skrzydła dla Mamy".