Misja SPORT

Misja SPORT

Cele projektu "Misja SPORT - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej" to aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktyka wad postawy oraz włączenie jak największej grupy uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola TOMASZEK w Tomaszowie Mazowieckim do regularnej aktywności sportowej.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 2022.

Okres realizacji projektu: luty 2022 - listopad 2022
Okres realizacji zajęć: kwiecień 2022 - listopad 2022

Dofinansowanie: 20.000,00 PLN.
Wartość całkowita zadania: 25.000,00 PLN

REGULARMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
Program zajęć dla uczniów PRZEDSZKOLA TOMASZEK
Program zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej TOMEK
KARTY ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH - zapisy przyjmowane są do 31 marca 2022 r.

Zajęcia prowadzą:
Elżbieta Magiera (uczniowie klas "0" z Przedszkola TOMASZEK)

Milena Kacprzak (SP Tomek)

Robert Pietraszewski (SP Tomek)

Bartłomiej Jeske (SP Tomek)

Konrad Wójciak (SP Tomek)
Piotr Holak (SP Tomek)

Realizator projektu: Fundacja PROEM EDU
Miejsce realizacji zajęć: Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne, Tomaszów Mazowiecki (97-200), ul. Sosnowa 62/70