Wsparcie
dla studentów
kierunków nauczycielskich

Do udziału w projekcie zrekrutowanych zostanie nie mniej niż 14 studentów kierunków nauczycielskich.
Formy wsparcia zaplanowane dla studentów w roku szkolnym 2021/2022:
- szkolenia
- lekcje pokazowe
- praktyki studenckie
- konferencje metodyczne
- sieć współpracy i samokształcenia dedykowana studentom
HARMONOGRAM WSPARCIA

Biuro Szkoły Ćwiczeń PROEM EDU
ul. Sosnowa 62/70
97-200 Tomaszów Mazowiecki

czynne w godz. 8:00 - 16:00

tel. 504 851 091
e-mail: szkolacwiczen@proemedu.pl
_____________________________________________________________________________