GRU-POWEr

Śledź bieżące informacje na Facebooku

Pobierz program wyjazdu na Roztocze (18 - 20 sierpnia 2021)
Pobierz program kursów przygotowujących do egzaminów

GRU-POWEr


Celem tej inicjatywy obywatelskiej jest złagodzenie skutków negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego wśród 50-osobowej grupy młodzieży w wieku 14 - 18 lat z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Grupa docelowa: młodzież w wieku 14 - 18 lat.

Formy wsparcia:
a) 3-dniowy wyjazd integracyjny na Roztocze (18 - 20 sierpnia 2021);
b) kurs "Siła myślenia wizualnego" (sketchnoting, od notatki linearnej do notatki wizualnej, kreatywne metody zapamiętywania) - wrzesień 2021;
c) kursy przygotowującego do egzaminów (8-klasisty i maturalnego) - od września do listopada 2021.

______________________________________________________________________

Okres realizacji projektu: 9 czerwca 2021 - 30 listopada 2021
Wartość dofinansowania: 39.991,00 PLN.

Realizator projektu: Fundacja PROEM EDU.

GALERIA ZDJĘĆBiuro Projektu GRU-POWEr
ul. Sosnowa 62/70
97-200 Tomaszów Mazowiecki
czynne w godz. 8:00 - 16:00
tel. 504 851 091
e-mail:
projekty@proemedu.pl