HELLO, BOOMER!

HELLO, BOOMER!


Projekt stanowi kompleksową ofertę edukacyjną opartą na nowoczesnych formach dydaktycznych dostosowanych do potrzeb osób w wieku 60+ z województwa łódzkiego. To innowacyjne przedsięwzięcie w zakresie edukacji seniorów i integracji międzypokoleniowej na obszarze działań Fundacji PROEM EDU (patrona w projekcie).


Oferta edukacyjna obejmuje:
1. profilaktyczne warsztaty dramy "PROFILAKTYKA, DRAMA i BOOMER"

2. wykłady z elementami warsztatów "BOOMER - KONSUMENT"
3. zajęcia z narzędziami TIK "CYFROWY BOOMER"
, w tym 3 wyjazdy do Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego w Warszawie.


Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030 oraz Narodowy Instytut Wolności.


Okres realizacji projektu: 15 października - 31 grudnia 2021 r.
Wartość dofinansowania:
20.000,00 PLN.

Realizator projektu: grupa nieformalna z patronem (Fundacją PROEM EDU)
Operator: Fundacja Wspólnota PokoleńPROFILAKTYKA, DRAMA i BOOMER

CYFROWY BOOMER

BOOMER KONSUMENT

Biuro Projektu HELLO, BOOMER!
ul. Sosnowa 62/70
97-200 Tomaszów Mazowiecki
czynne w godz. 8:00 - 16:00
tel. 504 851 091
e-mail:
projekty@proemedu.pl