Dzień Krytycznego Myślenia

18 listopada 2022 Szkoła Ćwiczeń PROEM EDU zorganizowała Dzień Krytycznego Myślenia
(3 godziny dydaktyczne w 10 klasach = 30 godzin)

W otwartych lekcjach wzięli udział nauczyciele i kadra kierownicza szkół współpracujących (łącznie 20 osób), a także nauczyciele stażyści, pracujący w Szkole Podstawowej TOMEK i Liceum Ogólnokształcącym THOMAS -
– placówkach tworzących Szkołę Ćwiczeń PROEM EDU (razem 6 osób).