OCZYTANI

"OCZYTANI" - zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
przy współudziale środków budżetu państwa zgodnie z umową nr xxxxx  z dnia xxxxxxx r.

Wartość dofinansowania z dotacji celowej: 3.000,00 PLN

Śledź działania ramach zadania na FACEBOOKU