ERASMUS+

5-letnia akredytacja ERASMUS +
dla Szkoły Podstawowej TOMEK i Liceum Ogólnokształcące THOMAS w Tomaszowie Mazowieckim
(KONSORCJUM)
Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej

Sfinansowane ze środków UE.  Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają
poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Narodowa Agencja Programu Erasmus+.
Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Part 1. Rok szkolny 2023/2024


Pierwszy wyjazd zagraniczny do Portugalii (zaplanowany na 2 - 8 grudnia 2023) w ramach mobilności edukacyjnej uczniów i kadry dedykowany jest uczniom klas VII - ych Szkoły Podstawowej TOMEK w Tomaszowie Mazowieckim i nauczycielom ich uczącym.

Planowana liczba uczestników: 15 uczniów i 2 nauczycieli.


Organizacja przyjmująca uczestników zostanie wskazana po zakończeniu rekrutacji, bo to struktura grupy i jej potrzeby zdecydują o tym, w jakiej szkole/placówce portugalskiej zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjne dla uczestników.


Dokładny plan pobytu, harmonogram zajęć edukacyjnych i pozostałych aktywności, a także szczegóły dotyczące lotu, noclegów i wyżywienia zostaną przedstawione Państwu po skompletowaniu całej grupy mobilnościowej.


Wyniki rekrutacji zostaną upublicznione nie później niż 10 listopada 2023.


Zasady rekrutacji zostały opisane w Regulaminie Rekrutacji. 

Do zapoznania się z nim zobowiązani są wszyscy chętni do udziału w wyjeździe.

Od kandydatów wymagane jest posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.Rekrutacja (przyjmowanie Formularzy Rekrutacyjnych)  do udziału w  kolejnych mobilnościach (M4b i M4c) w grudniu 2024.
Poprawnie wypełnione Formularze Rekrutacyjne przyjmuje Sekretarz Szkoły pani Jowita Serafin.


Udział w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych jest nieodpłatny. 

Terminy wyjazdów mogą ulegać drobnym zmianom, ponieważ są uzależnione od terminów lotów.

Uczniowie/nauczyciele, którzy nie zakwalifikują się w danym wyjeździe,
będą mieli szansę wziąć udział w kolejnych mobilnościach.

Biuro Projektu
ul. Sosnowa 62/70
97-200 Tomaszów Mazowiecki
czynne w godz. 8:00 - 16:00
tel. 504 851 091
e-mail: projekty@proemedu.pl
***
Kierownik zespołu ds. rekrutacji
ALICJA ZWOLAK-PLICHTA
alicja.zwolak@proemedu.pl
***

Kierownik zespołu ds. monitoringu i ewaluacji
AGNIESZKA CROZIER
agnieszka.crozier@proemedu.pl
***

Kierownik zespołu ds. organizacji wyjazdów zagranicznych
JOHN CROZIER
john.crozier@proemedu.pl
***

Koordynator konsorcjum ds. Erasmus +
KATARZYNA SPYCHALSKA
katarzyna.spychalska@proemedu.pl