Pracownia
pod chmurką

Ekopracownia TRZY ŻYWIOŁY

W wyniku rozstrzygniętego konkursu "Ekopracownia pod chmurką" otrzymaliśmy wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pt. "Trzy żywioły - powietrze, woda, ziemia" przy Chrześcijańskim Centrum Edukacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim.

Koszt całkowity projektu: 65 625,00 zł w tym:

Kwota dotacji 47 825,00zł

Wkład własny 17 800,00 zł

Celem głównym projektu jest utworzenie punktu dydaktycznego, który pozwoli uczniom na obcowanie, poznawanie, odkrywanie i pomaganie naturze. Mamy zaplanowane nasadzenia drzew, takich jak: sosny, dęby, graby czy buki, które nawiążą do drzewostanu parku miejskiego graniczącego z naszym Centrum i jednocześnie utworzą z nim naturalny Łącznik Zostaną zainstalowane budki/poidełka dla ptaków oraz platformy sprzyjające budowaniu gniazd. Zostaną zainstalowane stacje meteorologiczne z wiatromierzem, deszczomierzem i higrografem. Zegar słoneczny zostanie umieszczony nasłonecznionym miejscy pozwalającym na odczyt godzin od świtu do zmierzchu. Zostaną zainstalowane czujniki pyłów umożliwiające analizę zawartości zanieczyszczeń w powietrzu. otoczeniu dębów będzie się znajdować drewniana wiata z zadaszeniem. Zostaną zamontowane drewniane Ławy oraz siedziska w kształcie owocników grzybów W pobliżu lata powstanie „Tolkienowska norka Hobbita" służąca do przechowywania narzędzi ogrodniczych, jak również bulw i cebulek roślin do uprawy W tej części znajdzie się miejsce do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczniowie w ramach zajęć pod hasłem „Przez zabawę do rolnictwa ekologicznego" będą mieli możliwość samodzielnie uprawiać rośliny ozdobne oraz warzywa. Szereg zajęć przewidzianych dla uczniów Chrześcijańskiego Centrum Edukacyjnego poszerzy wiedzę na temat rodzimych gatunków fauny i flory. Uczniowie w praktyce zapoznają się z podstawowymi pojęciami przyrodniczymi mieszczącymi się w nazwie projektu a mianowicie „Trzy żywioły— powietrze, woda, Ziemia". Z uwagi na fakt, że Tomaszów Mazowiecki jest jednym z miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu część zajęć będzie dotyczyła przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza_ http://www.zainwestujwekologie_pl/