Przedszkole TOMASZEK

Nasze Przedszkole

 • zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do zabawy i nauki; rozwija społecznie, uczy wrażliwości i tolerancji, pracuje zgodnie z chrześcijańskimi wartościami
 • dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki na kolejnym poziomie edukacyjnym, nie zapominając o indywidualnym podejściu do każdego dziecka
 • aktywnie współpracuje z rodzicami
 • przygotowuje dla dzieci różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną: zajęcia poza terenem przedszkola, wycieczki i zajęcia terenowe, programy autorskie, język angielski z nativ-speakers, język niemiecki, rytmika z wykwalifikowanym nauczycielem szkoły muzycznej, gimnastykę korekcyjną z nauczycielem specjalistą


Baza przedszkola

 • bezpieczny, estetyczny i przyjazny dla dzieci i rodziców budynek, który jest monitorowany, a wejście zabezpieczono kodem dostępu
 • dobrze wyposażone i przyjazne dla dzieci sale
 • dużą salę zabaw do zajęć popołudniowych
 • salę zabaw z doskonałej jakości sprzętem do projekcji filmów
 • salę widowiskową ze sceną z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem
 • możliwość korzystania z terenów rekreacyjnych Młodzieżowego Ośrodka z Zakościelu

Przedszkole zapewnia

 • wykwalifikowaną, kreatywną i zaangażowaną kadrę nauczycieli
 • stałą opiekę pedagoga szkolnego
 • opiekę higienistki szkolnej
 • opiekę logopedy
 • szczególną dbałość o bezpieczeństwo uczniów
 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 • dodatkowe zajęcia indywidualne dla dzieci z orzeczeniami