Koncepcja i misja

Koncepcja i misja

Wizja: Mądrze zarządzana i zorganizowana placówka oświatowa o wysokim poziomie kształcenia oparta na nowych rozwiązaniach edukacyjnych, stale podnosząca kwalifikacje swoich nauczycieli, przygotowana na zmiany w otaczającej rzeczywistości, w pełni przygotowująca uczniów do czekających ich wyzwań, mająca przyjazny klimat dla wszystkich przedmiotów edukacyjnych, zachowując przy tym swoją chrześcijańską tożsamość


Misja: przedszkole/szkoła to miejsce poszukiwań, rozwiązywania problemów i zdobywania doświadczeń. Wychodząc na przeciw potrzebom dziecka, dajemy każdemu możliwość odniesienia sukcesu, spełniając wszystkie warunki nowoczesnego procesu edukacji opartego na chrześcijańskich wartościach.

Chcemy aby nasze placówki były:

  • Autonomiczne:

  • Profesjonalne

  • Przyjazne

  • Demokratyczne

  • Zdrowe