Dokumenty SZKOLNE

Statut Szkoły Podstawowej i Liceum

STATUT Liceum Ogólnokształcącego THOMAS[216389].doc
statut SP ośmioletnia[49315].doc

Wewnątrzszkolny Zasady Oceniania

Wewnatrzszkolne Zasady Oceniania 1.09.2019 WSO.docx
WZO- SP szkoła ośmioklasowa.docx

Program wychowawczo-profilaktyczny CHCE

Program wychowawczo - profilaktyczny 2019 2020 .docx